Østmøllene

FiberMix Sau

Etter utallige oppfordringer fra sauebønder har Østmøllene laget sin egen FiberMix Sau.  Dette er en grovfôrerstatter til sau og kan erstatte mer enn halvparten av grovfôrbehovet til sauene.

Start tilvenning tidlig ellers vil en lett få problemer med dårlig vom.  Begynn med 0,1 kg pr dag og øk gradvis opp til 0,5 kg i løpet av 2-3 uker.  Fordel FiberMix Sau i flere foringer i løpet av dagen.  Maks 0,3 kg pr fôring.  Gi alltid grovfôr før kraftfôr for å sikre god spyttproduksjon.  Da får sauene et godt vommiljø og de utnytter FiberMix Sau bedre.

FiberMix Sau inneholder alle mineraler og vitaminer som et vanlig sauefôr, samt Acid Buf - en veldig god buffer som sikrer godt vommiljø.

NB!  FiberMix Sau er en grovfôrerstatter, ikke et kraftfôr til sluttforing av lam.  Energi- og proteininnholdet er lavt på grunn av den store mengden fiber.

Ta kontakt med Jens Anders Bolstad på tlf 911 57 297 eller

           Tor Birkemo på tlf 915 62 259 for mer informasjon.

TopSau Lam

TopSau Lam er et spesialfôr tilpasset sluttfôring av lam på høsten. 

Kan gis etter appetitt, men gradvis tilvenning er viktig. Kommer lamma fra et skrint høstbeite er gradvis tilvenning svært viktig.  Dyra må vaksineres mot pulpanyre.

TopSau Lam inneholder mye fiber og kan erstatte store deler av grovfôrbehovet hos lam.  Imidlertid må lamma få litt grovfôr for å opprettholde drøvtygging og normal vomfunksjon.

TopSau Lam kan også gis til søyer/ gimrer som trenger litt ekstra kraftfôr.

Tilsatt Acid Buf som er en buffer som motvirker sur vom, samt tilsatt naturlige antioksidanter.

   Ta kontakt med Jens Anders Bolstad på tlf 911 57 297 eller

           Tor Birkemo på tlf 915 62 259 for mer informasjon.

Kornpriser fra uke 30 til 39

Mathvete 318

Fôrhvete  278

Bygg        270 

Havre       247

* prisene kan endres uten varsel, da vi følger markedsregulators prisløype.

Grovfôrerstatter til drøvtyggere

Dagens grovfôrsituasjon er krevende, ikke bare i Norge men i hele Nord-Europa. Østmøllene har i samarbeid med Fiskå Mølle lansert to nye grovfôrerstattere til melkekyr, kjøttfe og sau. Fiskå Mølle har 20 års erfaring med bruk av grovfôrerstattere.

Grovfôrerstatter - FiberMix

Vi har lagd to grovfôrerstattere som etterligner og erstatter grovfôr - FiberMix Låg og FiberMix Høg.

I FiberMix Låg er mengden fiber og mengden protein/ energi "lik" et vanlig surfôr, mens i FiberMix Høg er mengden fiber og mengden protein/ energi "lik" et godt grovfôr.  Dvs litt høyere energi -og proteininnhold og litt lavere fiberinnhold.

FiberMix Låg passer dersom du har et godt grovfôr, men du har for lite grovfôr.

FiberMix Høg passer dersom du må ta inn halm som en del av grovfôret.  Da er det fornuftig å gi litt ekstra energi og protein, men det er mer enn nok fiber i grovfôrrasjonen.

Basert på 20 års erfaring fra Fiskå Mølle kan FiberMix erstatte 4-6 kg grovfôrtørrstoff hos melkekyr og fôringsdyr.  For ei vanlig melkeku som eter ca 10 kg grovfôrtørrstoff betyr dette at ca halvparten av grovfôret kan erstattes av FiberMix.

Fordeler med FiberMix

Den store fordelen med FiberMix er at halvparten av grovfôret kan erstattes med et kraftfôr med samme mengde fiber, energi og protein som grovfôr.  I tillegg er FiberMix tilsatt mineraler og vitaminer, samt en god dose kvalitetsbuffer.

FiberMix inneholder råvarer som bidrar til av vombakterienene oprettholder en stabil og høy produksjon.  Husk at ei ku "lever" av vombakteriene og at når vi fôrer ei ku, fôrer vi egentlig vombakteriene.  Inntil 80 % av energien og proteinet kua trenger kommer fra disse bakteriene, så derfor er det av avgjørende betydning å holde vombakteriene i gang.

Bruk samme type kraftfôr som du har brukt tidligere.  Dersom det viser seg at produksjonen går ned, kan det være nødvendig å skifte kraftfôr.

Ulemper med FiberMix

Du må bruke en ekstra kraftfôrblanding.  Dersom du har èn kraftfôrsilo vil det bli utfordrende å ha to kraftfôrslag i stedet for ett.  FiberMix kan leveres i bulk og storsekk.

FiberMix stimulerer ikke til økt drøvtygging.  Derfor er det nødvendig med en minimumsmegde grovfôr av grass/ halm som gir tilstrekkelig drøvtygging.

Kostnader med FiberMix

I dag koster en kg FiberMix Låg ca kr 3,60 og inneholder ca 1,00 FEm pr kg tørrstoff, det vil si en fôrenhetspris på 3,60 kr/ FEm.  FiberMix Høg koster ca kr 3,85 og inneholder 1,06 FEm pr kg tørrstoff, dvs en fôrenhetspris på 3,63 kr/ FEm.

En rundball på ca 800 kg inneholder ca 200 FEm og koster ca 500 kr + frakt.  Dette gir en fôrenhetspris på 3,00 kr/ FEm.  For ordens skyld er innhold og pris på rundball cirkatall og kan variere mye.

Begynn tidlig

Vår erfaring med FiberMix tilsier at kua bruker 2-3 uker på å omstille seg til nytt fôr.  Begynn derfor tidlig med tilvenning. Da står du friere til å øke mengden ved behov.  Når dyra er tilvent FiberMix kan du øke mengden FiberMix med ca 0,5-1,0 kg pr uke - ca 100 g/dag.

    Ta kontakt med Jens Anders Bolstad på tlf 911 57 297

                  eller Tor Birkemo på tlf 915 62 259 

                             for mer informasjon.

Kort om Østmøllene

Østmøllene AS ble etablert 1. januar 2005 ved en fusjon mellom Ørje Kornsilo og kornmottaket på Slorafoss. I 2013 ble anlegget på Trøgstad kjøpt, og selskapet har etter dette 3 anlegg:

Kornmmottak, kraftfôrproduksjon og butikk på Ørje

Kornmottak, kraftfôrproduksjon og butikk i Trøgstad

Kornmottak og butikk på Slorafoss

Fra 01. Februar 2018 inngikk vi et nært samarbeid med Fiskå Mølle.

Våre anlegg

Mølla Ørje

Ørje: Åpningstider man - fred 8 - 16 Lørdag: 9 - 13

Forsiden av mølla i Trøgstad

Trøgstad: Åpningstider man - fred 8 - 16 Lørdag 9 - 13

Bygning butikk Slorafoss

Slorafoss: Åpningstider man - fred 8 - 16 Lørdag stengt

Østmøllene og Fiskå Mølle

Fiskå Mølle har en egen kunnskapsavdeling hvor du kan finne mye nyttig informasjon om alt rundt ditt dyrehold. Les mer her. Se også: www.fiska.no/

Skjermbilde av Fiskå Mølle sin nettside

Vår samarbeidspartner Fiskå Mølle sin nettside.

Logo i Østmøllenes farger, med slagordet "Vi tar deg på alvor" under.

Vi finnes også på Facebook:  www.facebook.com/ostmollene