Aktuelt

Veileder i kornhandel 2020 - 2021


Link til heftet "veileder i kornhandel 2020 - 2021"

Info Kornsesongen 2020- 2021


Heftet "Info kornsesongen 2020 - 2021" som nedlastbar pdf fil.

Grovfôr- erstatter til drøvtyggere


I samarbeid med Fiskå Mølle har Østmøllene nå lansert to nye grovfôrerstattere.

Ny FiberMix Sau


Østmøllene har etter utallige oppfordringer fra sauebønder laget sin egen grovfôrerstatter.

TopSau Lam


Nå er det tid for et spesialfôr tilpasset sluttfôring av lam på høsten.

1. Mai helg/ Våronn


1.mai helg og våronn beredskap