Kontaktpersoner

Gulbrand Eng

Daglig leder

Gulbrand Eng er daglig leder med kontor på Ørje.

Trond Sætra

Kundekontakt

Trond Sætra er ansvarlig kundekontakt. Han holder til daglig til på Ørje.

Per Ole Wiersholm

Administrasjon og kundekontakt

Per Ole Wiersholm er en del av administrasjonen og en av våre kundekontakter.

Tor Birkemo

Kraftfôrkonsulenter/Optimerer

Tor Birkemo er en av våre kraftfôrkonsulenter og optimerere. Han holder til daglig til i Trøgstad.

Svenn Husebråten

Kraftfôrkonsulenter/Optimerer

Svenn Husebråten er en av våre kraftfôrkonsulenter og optimerere.

Helge Engsødegård

Regnskapsansvarlig

Helge Engsødegård er vår regnskapsansvarlig. Han holder til daglig til på Ørje.

Monica Henriksen

Butikkansvarlig Ørje

Monica Henriksen er butikkansvarlig på Ørje.

Astrid Lien Fjeld

Butikkansvarlig Trøgstad

Astrid Lien Fjeld er butikkansvarlig for vår butikk i Trøgstad.

Øyvind Bernhus

Butikkansvarlig Slorafoss

Øyvind Bernhus er butikkansvarlig i vår avdeling på Slorafoss.